La Famiglia Kristiansand

Takk for at du vil besøke La Famiglia Kristiansand!
Etter at du har lagt inn antall gjester og trykket på datoen - vil du få opp tilgjengelige tider for denne dagen. Det er kun disse tidspunktene som er ledige. Ring 22229050 om det skulle være noe...
La Famiglia Kristiansand

Vestre Strandgate 22
4611 Kristiansand

Pers.

You can max. book 1 year ahead.

I understand that the reservation lasts